Sitemap | Zoeken | Contact  | English - Engels  

Lichaamstaal - gedrag - inleiding

Zijn deze pinguïns misschien jaloers op onze mensenbegroeting?
Natuurlijk niet, deze foto is enkel een toevalstreffer, maar ik vond ze heel geschikt om duidelijk te maken dat ook pinguïns met hun lichaam veel kunnen uitdrukken. Evenals mensen en ook veel andere dieren beschikken pinguïns over een soort "taal" : een repertoire van houdingen, bewegingen en geluiden, die (tenminste voor pinguïns) heel herkenbaar zijn en waarmee een pinguïn zijn bedoelingen duidelijk kan maken. Anders zouden partners elkaar niet meer terugvinden of zou een ruzie, ontstaan om een broedhol of wat nestmateriaal, al gauw in een bloederig gevecht ontaarden
Met zoveel soortgenoten bij elkaar in een kolonie is het belangrijk dat de dieren elkaar goed kennen en begrijpen.

Het bestuderen van die gedragingen en "gevoelens" bij dieren wordt gedragsleer of (met een geleerd woord) ethologie genoemd. Het is duidelijk dat men niet naar een pinguïn kan gaan en vragen "Hoe gaat het? Hoe voel je je?". Men kan enkel observeren en interpreteren en dan proberen bepaalde houdingen te koppelen aan bepaalde situaties. Dat hierin heel veel tijd steekt en men niet 1 dier maar vele dieren samen moet bestuderen in verschillende omstandigheden, is logisch. Ook moet men oppassen dat men de dieren niet vermenselijkt want ze zijn niet menselijk, hoewel sommige gedragingen menselijk lijken. Ze reageren instinctief op andere dieren en meestal is het gebaseerd op overlevingsdrang en het instinct om de soort voort te laten bestaan. Ze denken er niet over na maar doen.

Men kan die gedragingen onderverdelen in 4 groepen:
 1. Algemeen gedrag:
  Dit omvat de gedragingen om zichzelf in orde te houden, zoals veren verzorgen, warmteregeling, slapen, e.d.
 2. Agressief en defensief gedrag:
  Daaronder verstaat men zowel handelingen die agressie uitdrukken als vorm van dreiging, als ook de agressie zelf waarbij ze effectief ook aanvallen. Dit gedrag omvat interactie tussen pinguïns van dezelfde soort die tegenstanders zijn omwille van nestplaats of mogelijke partner, alsook dreigen of verdedigen tegenover een andere soort waarmee de kolonie gedeeld wordt.
 3. Baltsgedrag:
  Alles wat met baltsen te maken heeft, zoals verleiding, paren, begroeting bij nest e.d. Zie hiervoor ook voortplanting, want daar komt dat gedrag natuurlijk voor en wordt ook mee besproken.
 4. Broedgedrag:
  Alles wat met broeden te maken heeft zoals het gedrag van ouders tegenover kuikens en vice-versa. Zie ook hiervoor voortplanting, want daar komt ook dat gedrag natuurlijk voor en wordt mee besproken.
Natuurlijk kan men deze groepen niet volledig van elkaar scheiden en dus zal je soms dezelfde gedragingen tegenkomen in twee of meer pagina's. Agressief gedrag kan bv. ook bij het nest gebeuren tegenover buren.

volgend hoofdstuk: Algemeen gedrag
© Pinguins info  |   2000-2021