Sitemap | Zoeken | Contact  | English - Engels  

Koppelvorming

Wanneer een pinguïn een partner gevonden heeft die z'n taak om de eieren te bebroeden en kuikens te verzorgen ernstig neemt, en steeds tijdig de wacht wisselt, blijft hij hem een leven lang trouw. En hoewel scheiding niet zelden voorkomt, zoeken pinguïns meestal de partner van vorig jaar terug op. Dit is bij soorten die heel synchroon broeden (zoals adéliepinguïns) niet zo moeilijk. Ze komen namelijk beide praktisch gelijktijdig terug naar de oude nestplaats.

Andere soorten, zoals de afrikaanse pinguïn die de ganse zomer broedt, kan wel eens problemen hebben. Om de zelfde partner terug te hebben, moeten ze soms weken wachten op elkaar, wat kan leiden tot schrijnende taferelen.
Anekdote : De heer Wilson was getuige van het volgende:
koppel humboldtpinguïns
“Jean-Claude (Afrikaanse pinguïn nr. 203029) en Maria (ring nr. T00210) brachten in mei 1980 twee flinke kuikens groot en trokken dan naar zee voor een welverdiende vakantie. Jean-Claude kwam begin september terug en zette zich goedgevoed en verwachtingsvol op z'n oude nest. Hij wachtte een volle week (dag en nacht) op z'n vrouwtje. Na die week vertrok hij korte tijd terug om in zee iets te gaan eten. Nauwelijks was hij 12 uur weg, daar verscheen Maria en wachtte ook zij een week op haar man bij het nest. Dit scenario herhaalde zich wel vijfmaal, tot Jean-Claude besloot om een maand weg te blijven (in de veronderstelling dat Maria zich verlaat had?). Ditmaal was hij amper twee uur weg als Maria verscheen. Zij wachtte nogmaals twee weken, en ten lange laatste leerde ze een grote, donkere vreemdeling kennen. En het kwam als het komen moest. Toen Jean-Claude en Maria zich in december eindelijk terugzagen, zat Maria schuldbewust op hun gemeenschappelijk nest en broedde twee eieren uit. Wat er juist gebeurd is, is onbekend, maar de volgende dag waren ze alledrie weg en ook de eieren waren verdwenen. Het nest was vernietigd en alle nestmateriaal verstrooid.....”

De meeste pinguïns zijn trouw voor het leven. Als eerste komt het mannetje terug naar de oude nestplaats en probeert een vrouwtje aan te trekken. Hoe korter het broedseizoen (Keizers- en adéliepinguïns enz.) hoe groter de kans dat ze terugkeren naar de oude partner. Een nieuwe partner zoeken zou immers de kans dat ze op tijd voor de winter hun jongen grootgebracht krijgen verkleinen, want een nieuwe partner zoeken vraagt hofmakerij e.d.

Toch gebeuren er regelmatig gevechten tussen pinguïns. Alle jaren zijn er pinguïns (weduwnaars en weduwes, jonge pinguïns die voor de eerste keer broeden, gescheiden pinguïns) die een nieuwe partner zoeken. Dit leidt regelmatig tot gevechten. Daarbij wordt de tegenstander bij de nek gepakt en met de vleugels heftig geslagen.

Koppel humboldtpinguïns
Eenmaal een koppel is gevormd beginnen ze hun band te versterken. Ze moeten nl. in staat zijn om ook in een grote kolonie elkaar snel terug te vinden wanneer ze elkaar afwisselen bij het voeden van de jongen. Deze band versterken gebeurt op verschillende manieren. Ze strekken bv. gezamelijk de hals en brullen om elkaars roep goed te kunnen herkennen. Sommigen dansen samen: macaronipinguïns bewegen hun kop heen en weer, rotsspringers bewegen hun kop op en neer en schudden zich, afrikaanse pinguïns poetsen elkaars veren en houden snavelgevechten. Ze helpen elkaars veren te verzorgen op plaatsen waar ze zelf niet zo goed bij kunnen, mannetjes zoeken mooi nestmateriaal om het vrouwtje te imponeren, e.d.

Afhankelijk van de soort worden eieren gelegd tussen één tot drie weken na de koppelvorming.

Sommige vrouwtjes kunnen wel heel slinks zijn. Bij sommige soorten (vooral bij adélies en geeloogpinguïns is dit gedrag bemerkt worden) zoeken ze een partner die heel betrouwbaar is bij het grootbrengen van de kuikens, maar paren ze onderweg naar zee met een sterker uitziend, agressiever mannetje. Zo garanderen ze dat het kuiken genen krijgt van een meer succesvol mannetje, maar tevens vergroten ze de kans dat het kuiken volgroeid raakt door de zorg van een vader met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

volgend hoofdstuk: Nest
© Pinguins info  |   2000-2021